Rakennusarkkitehti (AMK) tutkintonimikkeestä valtioneuvoston päätös

Valtioneuvosto on antanut 26.9.2013 seuraavan asetuksen koskien rakennusarkkitehtikoulutusta:

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Ammattikorkeakouluista annettua valtioneuvoston asetusta (352/2003) on muutettu asetuksella 483/2013, joka tulee voimaan 1.1.2014. Muutosasetuksen liitteessä säädetään ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ja niihin liitettävistä tutkintonimikkeistä. Liitteeseen lisätään uusi tutkintonimike rakennusarkkitehti (AMK).

Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)