K-S RIA ry:n aloite JAMK:n hallitukselle 13.5.2013

K-S RIA ry luovutti 13.5.2013 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle kolmekohtaisen koulutusaloitteen.

Tilaisuudessa olivat paikalla:

JAMK: rehtori, toimitusjohtaja Jussi Halttunen, vararehtori Heikki Malinen.

K-S RIA: puheenjohtaja, yliarkkitehti Pentti Pouttu; liiketoimintakehityksen johtaja Juha Aspinen, Buildercom Oy; toimitusjohtaja Tommi Luukkonen, Arkkitehtipalvelu Oy.

Kuvassa vasemmalta: Juha Aspinen, Tommi Luukkonen, Pentti Pouttu, Jussi Halttunen

Kuvassa vasemmalta: Juha Aspinen, Tommi Luukkonen, Pentti Pouttu, Jussi Halttunen

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit K-S RIA ry esittää vakavasti uudelleen harkittavaksi, että teknologiayksikön rakennustekniikan koulutusohjelman rakennusinsinöörien (AMK) sisäänotto, 40 -60 aloituspaikkaa, palautetaan JAMK:lle 2014. Tätä koskeva esitys tulee tehdä Opetus- ja Kulttuuriministeriölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään uutta rakennusarkkitehtiammattikorkeakoulututkintoa. Tavoitteena on, että rakennusarkkitehti (AMK) -koulutus käynnistyisi syksyllä 2014. Laaja-alaisen työryhmän puheenjohtaja on OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.5.2013 mennessä.

K-S RIA ry esittää, että JAMK:n hallitus esittää OKM:lle, että mahdollisesti 2014 Tampereella aloitettava rakennusarkkitehtien (AMK) koulutuksen insinööriosuus suoritettaisiin Jyväskylässä, JAMK:ssa.

Lisäksi esitetään selvitettäväksi edellä esitettyjen kustannusten osittaista rahoitusta tutkimus- ja yksityiseltä sektorilta.

Aloitteen pohjalta käytiin rakentavaa keskustelua.